Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού ​Συμβουλίου Θάσου στις 17-7-2017

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού ​Συμβουλίου Θάσου στις 17-7-2017

Δημοτικού ​Συμβουλίου ΘάσουΤο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου συνεδριάζει, ημέρα Δευτέρα 17-7-2017, και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου. Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 118/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2017
  2. Περί έγκρισης της απασχόλησης έως την ημερομηνία των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν την 31η /03/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο Θάσου με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίας του μέχρι και την 07/06/2017.
  3. Περί επαναληπτικής δημοπρασίας αιγιαλού 2017
  4. Περί Διαγραφής τελών βοσκής παρελθόντων ετών
  5. Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.58/2017 Απόφασης της Ποιότητας Ζωής με θέμα «Περί γνωμοδότησης για την παράταση άδειας εκμετάλλευσης μαρμάρων της εταιρείας Μάρμαρα Γρανίτες Διεθνής – FHL A.B.E.E. στη θέση Βλαχούδι της Δ.Κ. Θάσου»
  6. Περί εξετάσεως της αιτήσεως της εταιρείας Δ.Ν.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την παροχή άδειας εκμετάλλευσης μαρμάρων στη θέση «Σαλιάρα».
  7. Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.38/2017 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ με θέμα «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου 2017».
  8. Περί εξέτασης του πολύ σοβαρού προβλήματος της στάθμευσης των οχημάτων που παρουσιάστηκε στη τοπική Κοινότητα Παναγίας Θάσου.

07/07/2017                                                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                                 

ΠΙΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Speak Your Mind

*