Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού ​Συμβουλίου Θάσου. Τα θέματα

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού ​Συμβουλίου Θάσου. Τα θέματα.

Δημοτικού ​Συμβουλίου ΘάσουΤο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου συνεδριάζει, ημέρα Τετάρτη 15-11-2017, και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου. Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 215/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης κατάρτισης ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Θάσου.

2) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 193 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2018. 

Στις 13:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζεται επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)  Περί έγκρισης μετάβασης Ερετών του Δήμου Θάσου στα Ιωάννινα, από τις 30/11 – 02/12/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ».

2) Περί αγοράς βιβλίων από τις εκδόσεις «Μένανδρος», με τίτλο “Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος- Ιωάννης Καποδίστριας- Αλέξανδρος Υψηλάντης”

3) Περί Έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου έτους 2018

4) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 214/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης της Τριμηνιαίας  Έκθεσης  Εκτέλεσης  Προϋπολογισμού  Γ΄ Τριμήνου 2017.

5) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 216/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2018 του Δήμου Θάσου ως αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018).

6) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 217/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΥ ως αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018).

7) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 218/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2018 του Λιμενικού Ταμείου Θάσου ως αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018).

8) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 219/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2018 της ΔΗΚΕΘ ως αναπόσπαστο τμήμα του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018).

9) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 223/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης της πρόσληψης πέντε ημερομισθίων εργατοτεχνιτών επεξεργασίας κοινής πέτρας και τοποθέτησης αυτής με τσιμεντοκονίαμα επικάλυψης δρόμων (καλντερίμι) με αυτεπιστασία.

10) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 224/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης της διαμόρφωσης κρασπέδωσης και τσιμεντοποίησης του πρώτου παράλληλου δρόμου του παραλιακού μετώπου μήκους 1500μ περίπου, της παραλιακής Δ.Κ Ποταμιάς. Οι εργασίες διαμόρφωσης και οδόστρωσης θα γίνουν με αυτεπιστασία. Η Τεχνική Υπηρεσία θα επιβλέψει τις εργασίες.

11) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 225 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης διαμόρφωσης και οδόστρωσης των καθέτων δρόμων που συνδέουν τα παραλιακό μέτωπο με τον πρώτο παράλληλο δρόμο του οικισμού της παραλίας Ποταμιάς, με επεξεργασμένη κοινή πέτρα τοποθετούμενη με τσιμεντογωνία (καλντερίμι).

12) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 226/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 138/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του Δήμου Θάσου: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

13) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 212/ 2017 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα Περί έγκρισης ή μη της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

14) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 222 /2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

15) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 226 /2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

16) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.60/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ Δημαρωγού με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»

17) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.61/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ Δημαρωγού με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία ) οικονομικού έτους 2018»

18) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.65/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ Δημαρωγού με θέμα

   Περί : «Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2017»

19) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ.6/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΘ με θέμα Περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

20) Περί ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

21) Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

22) Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ’’.

23) Περί Έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Θεολόγου των καμένων ιστάμενων κορμών από την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου του 2016 ». 

24) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 82/2017Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :περί γνωμοδότησης η μη για την παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ – Α.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε στη θέση ΣΑΛΙΑΡΑ της Τ.Κ. Παναγίας του Δήμου Θάσου και ανάκληση της υπ’αριθ.27/2017 απόφασης της   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

25) Περί έγκρισης η μη της υπ’αριθ. 80/2017Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :περί γνωμοδότησης η μη για την παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. στη θέση ΤΣΙΠΟΤΣΙ της Δ.Κ. Θάσου του Δήμου Θάσου.

26) Περί έγκρισης η μη της Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :περί γνωμοδότησης η μη για την μίσθωση και παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝ ΑΕ» στη θέση ΨΙΤΑΚΗ της Τ.Κ. Πρίνου του Δήμου Θάσου

   9/11/2017                                                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                                 

ΠΙΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ