Διημερίδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διημερίδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διημερίδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Θάσο στη μνήμη του Δημήτρη Έλληνα