Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων

Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων.

Ο Δήμος Θάσου λαμβάνοντας πρόνοια για τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανέθεσε την Κοινωνική Υπηρεσία στο ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» και μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του νομικού προσώπου δύναται να καταχωρεί ανασφάλιστους δημότες και να εκδίδει Απόφαση για δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

ΝΠΔΔ «Δημαρωγός»
Οι ανασφάλιστοι δημότες μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην έδρα του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» (κτίριο ΙΚΑ Λιμένα, τηλ. 25930 24020), για την ενημέρωσή τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Γιατί κέντρο της πολιτικής μας είναι ο Άνθρωπος….

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΝΠΔΔ «Δημαρωγός»