Παράνομη χρήση και εγκατάλειψη παλιών ελαστικών αυτοκίνητων

Παράνομη χρήση και εγκατάλειψη παλιών ελαστικών αυτοκίνητων

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, κάποιοι μελισσοκόμοι στη Θάσο όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, να χρησιμοποιούν ελαστικά αυτοκινήτων επάνω στα οποία αποθέτουν τις κυψέλες τους κατά την περίοδο της μελισσοκομικής δραστηριότητας σε δασικές εκτάσεις.

Μετά την απομάκρυνση- μετακόμιση των κυψελών τα ελαστικά εγκαταλείπονται ως έχουν, μέχρι την επόμενη πιθανή χρήση τους.

 

    Εκτός από την ρύπανση που προκαλείται, τα ελαστικά αυτά αποτελούν εύφλεκτο μέσο μετάδοσης δασικής πυρκαγιάς και μάλιστα υλικό μη διαχειρίσιμο στις προσπάθειες κατάσβεση της, όπως αποδείχτηκε και στην πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά τον Σεπτέμβρη του 2016.

Αυτό που προβλέπεται από τον νόμο για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών είναι η αποκλειστική διάθεσή τους σε εταιρίες ανακύκλωσης. Τα σημεία συγκέντρωσής τους είναι συνήθως τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα βενζινάδικα (βουλκανιζατέρ).

    Οι μελισσοκόμοι και όποιοι άλλοι χρησιμοποιούν κατά παρόμοιο τρόπο ελαστικά (αγρότες, κτηνοτρόφοι), θα πρέπει να ενημερωθούν για τις συνέπειες αυτής  της αμέλειας τους και να τους γίνει γνωστό ότι αυτή η πρακτική επισύρει ποινικές κυρώσεις.

    Για τους μελισσοκόμους ο πιο κατάλληλος φορέας ενημέρωσής τους θεωρείται ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός, ο οποίος πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του μετά από δικές σας ενέργειες.

    Θεωρούμε την μελισσοκομία στην Θάσο πολύτιμη, αλλά η παραγωγική αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να αμαυρώνεται από τέτοιου είδους συμπεριφορά ορισμένων ατόμων, δεδομένου ότι η προστασία του δάσους αποτελεί και αιτία ύπαρξης αυτής της δραστηριότητας.

Περιμένουμε την ανταπόκριση σας στην εξάλειψη αυτού του φαινόμενου που προσβάλει τους ευσυνείδητους μελισσοπαραγωγούς, ναρκοθετεί την προστασία του δάσους από πυρκαγιές και υποβαθμίζει συνολικά τον τόπο μας.

                                                                                    

                                                                     από το Δ.Σ. της Περιβαλλοντικής Κίνησης Θάσου