Απαγορεύτηκε το κυνήγι λόγω του σφοδρού χιονιά

Απαγορεύτηκε το κυνήγι

Απαγορεύτηκε το κυνήγι λόγω του σφοδρού χιονιά