Λογιστές

<
ΣΥΝΟΔΙΑ-ΘΑΣΟΣ.jpg
+30 25930 72011+30 25930 72011
+30 6973 827478+30 6973 827478
+30 25930 72011

Φοροτεχνικό-Λογιστικό Γραφείο – Χρύσα Συνοδιά

  • Τήρηση Μηχ/κων Βιβλίων Β’, Γ’ Κατηγορίας
  • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
  • Μισθοδοσία Επιχειρήσεων
  • Σύνταξη Μισθωτηρίων Συμβολαίων
  • Μεσιτικά
Showing 1 result