Τόσο Απλά είναι ένα κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής, που βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η συνέπεια και η αξιοπιστία αποτελούν το σήμα κατατεθέν του φροντιστηρίου μας.  Ξένες γλώσσες και πληροφορική τόσο απλά, λοιπόν!!!